Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

A7 Verftsindustrien

Norge har en langstrakt kyst, som tilbyr et mangfold av skipsverft.

Verftsindustriens rammevilkår

INP ønsker å jobbe for at verftsindustrien skal få samme rammevilkår som den har i mange andre land i Europa, som har de sikret sin næring ved å gi statlige sikkerhetsgarantier i forbindelse med utvikling og bygging. Her har man satt opp klausuler i forbindelse med garantier ovenfor utbygger om at man binder seg til en avgrensa eller gitt periode med tilknytting til landets flaggregelverk.

Som gjenytelse for statlige garantier ønsker INP at det alltid skal stilles krav til opplæringsplaner innad i bedriftene som deltar. Det skal også alltid stilles krav om at bedriftens ledelse og styre skal vise sterkt måtehold i sine lønns- og arbeidsvilkår.

Verftsindustrien og forsvaret

INP ønsker å stille som en forutsetning at all maritim utvikling av vår flåte til forsvarsgrenene, skal utarbeides og bygges/utrustes i Norge. Dette vil sikre at kompetansen blir i Norge og at den vil være en del av vår nasjonale sikkerhet når og hvis vi har behov for utbedringer og reparasjoner av landets flotilje. Vi ønsker også at det blir stilt krav til konsesjonsmottakere at det skal etterstrebes utvikling og bygging i Norge.