[html ]

PRESSEMELDING 08.06.20


Brønnene er uansett avsluttet og forlatt på norsk sokkel i påvente av å bli plugget på en skikkelig måte. Brønnene slik de står i dag utgjør en miljøtrussel som kan få store konsekvenser.

Industri- og næringspartiet (INP) ser på forslaget i Stortinget om utsatt skatt til olje- og gassnæringen som en uvilje fra Stortinget om å avhjelpe næringen i en krisepreget tid. INP frykter at så mange som 55.000 vil miste jobben i olje- og gassnæringen, inkludert ringvirkningene, neste halvår dersom ikke stortinget nå blir enige om tiltak som virker. INP foreslår derfor en storstilt «pluggedugnad» for å redde miljøet og titusenvis av arbeidsplasser.

Før helgen avsluttet stortingets finanskomite forhandlingene uten å finne en løsning for Olje- og gass næringen. Denne beslutningsvegringen og handlingslammelsen, vil få store konsekvenser for arbeidsplassene og ringvirkningene er enorme.

INP vil derfor fremme et forslag til løsning for næringen som følger:
Det finnes i dag ca. 3000 oljebrønner på havbunnen på norsk sokkel som venter på å bli plugget. Dette arbeidet er utsatt og nedprioritert fordi vi ikke har hatt riggkapasitet i markedet. Nå er situasjonen snudd på hodet. Det finnes rigger til en «lav» døgnrate og kapasitet i markedet til å påbegynne det oljesleskapen uansatt har forpliktet seg til å gjøre. Brønnene utgjør dessuten en miljøtrussel vi må ta på alvor. Det er kun snakk om tid før disse brønnene vil begynne å lekke hydrokarboner ut i havet og forurense enorme arealer dersom disse forlatte brønnene ikke blir plugget skikkelig.

INP regner med at det vil være arbeid til mange tusen oljearbeidere i mange år ved å legge forholdene til rette. Oljeselskapene kan i dag avskrive 78% av kostnadene, INP foreslår at oljeselskaper som ønsker å fremskynde plugging av egne brønner de har forlatt, får 100% avskrivning ved å legge frem en forpliktende plan og tidsestimat.
INP krever at oljeselskapene får tilbud om fullfinansiering av dette arbeidet så fort som mulig.
Vi må sikre arbeidsplasser og ikke minst miljøet. Dette vil da sørge for aktivisering og revitalisering i flere viktige industrier, samt sørge for at vi IKKE mister kompetanse hvis bransjene skal fortsette nedbemanning og legge fartøy og rigger i opplag.
Hvis staten går inn og aktiviserer 15 rigger til denne jobben, vil dette være det mest fornuftige nå, spesielt nå med lave rater for rigginnleie.
Men det haster, flere riggselskaper er i gang med nedbemanningsprosesser som vil få store konsekvenser også for de offentlige utgiftene. Ytterligere 20-30.000 arbeidsledige vil koste samfunnet.

Mvh
Owe Ingemann Waltherzøe
Partileder/ genralsekretær
Industri- og næringspartiet (INP)
owe@inpartiet.no
Tel. +47 95208027

[/html]