Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

D1 Ytringsfrihet

INP anser ytringsfriheten som et av de viktigste verktøyene for befolkningen i et demokrati. Retten til fri meningsutveksling gir grunnlag for utvikling og fornyelse og vil virke som en garanti mot ensretting og maktmisbruk. INP mener derfor at forsøk på å hindre en borger i å utøve sin ytringsfrihet innenfor norsk lov må ansees som ulovlig frihetsberøvelse.

INP støtter den frie retten til å velge fagforening og verdsetter verdien det norske arbeidsliv får ved å ha rett til organisering.