Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

C2 Helse og omsorg

INP vil arbeide for å korrigere følgende punkter:

 • INP ønsker å overføre alle helse-, omsorg- og eldrepleie til fylkeskommunes ansvarsområde. Formålet er å ha en statlig kontroll på at hver enkelt kommune innehar nødvendige ressurser og tilgjengelige akuttplasser.
 • Dagens helseforetak skal revurderes. Det er viktig for landets innbyggere at man opprettholder lokale- og distriksakuttmottak, slik at trygghetsfølelse vedvarer uavhengig av geografisk plassering. I samme forbindelse skal det utarbeides mer effektiv syketransport av akutt- og langtids syke.
 • Tannhelse: INP vurderer at tannhelse er en fysisk del av kroppen, og skal være del av helsetilbudet. Tannregulering skal også bli underlagt det totale helsetilbudet. Det skal innføres en differensiering på hva som er kosmetiske justeringer, med betydelig egenandel og hva som er en generell helse problematikk.
 • Briller: INP ønsker den gamle støtteordningen før 1.3.2020 for brillebehandling for barn tilbake. Familier vil med den nye ordningen få en større utgift. Aldersgrense på 18 år ønskes også gjeninnført, i dag er den endret til 10 år.
 • INP forlanger at man skal avvikle dagens praksis med hasteutskrivning fra sykehus for å oppnå kunstig pasientdekningsgrad. Det utføres i dag mye transport av langtidssyke på ettermiddag/kveld, noe som er svært uheldig, og skal avvikles.
 • Det skal til enhver tid være akuttplasser ved sykehjem i alle kommuner, slik at de som ikke har mulighet til å bebo aldershjemsplass skal være garantert en ledig seng ved et sykehjem, ved behov. 
 • Omsorgsinstitusjoner i Norge skal være under fylkeskommunal kontroll, og ha ansvaret for at alle har et godt og fullverdig tilbud, uavhengig av hvilke kommuner man bor i.
 • Eldreomsorg og pleie skal bli administrert på fylkeskommunalt nivå. Man skal etterstrebe og lokalisere et variert tilbud, slik at man kan ha sitt livsløp i lokalmiljøet hvor man har familie og bekjente. Kvaliteten på tilbudet er viktig for å kunne ende sitt livsløp hvor man har bodd.
 • Aktiv hjelp med donor, eggdonasjon, prøverør, inseminasjon, surrogati, adopsjon osv. skal være tilgjengelig for alle enslige og par i samboerforhold. Søknad om slik hjelp til barnløshet skal være upåvirket av hvilken lovlig seksuell legning man har.
 • INP fastholder familiens rett til å avgjøre livssituasjon innenfor rammer satt i lovverket, og at staten skal være behjelpelig til å finne løsninger og ikke påtvinge standarder. 
 • Abortloven: Det å skulle foreta en abort er det ingen som ser lett på, ei heller vi i INP.

Det å ta en beslutning om at abort er eneste utvei er det kvinnen selv og hennes familie som er best skikket til å ta. Vi i INP ønsker ikke at en nemd eller dens like skal være med i en slik avgjørelse. Den enkelte kvinne skal få råd og veiledning av sin lege og annet helsepersonell hvis ønskelig for å fatte en riktig beslutning for seg selv og sin familie. Det å ha en nemd som skal vurdere dette er nedverdigende og ikke minst en ekstra belastning for den enkelte i en tung situasjon.

INP ønsker å reversere innstrammingene i abortloven som ble vedtatt mot folkeflertallet sommeren 2019. INP vil støtte en utvidelse av retten til selvbestemt abort til uke 18.