Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

INP vil arbeide for at områder som omfattes av dagens kommunale regelverk overføres til fylkeskommunene og/eller staten. Herunder, helse, barnevern, skoler, barnehager og den generelle omsorgsutøvelsen. Dette for enklere å ha en statlig kontroll ved at alle tilbudene oppfyller intensjonene gitt av staten.

Disse postene blir ofte avspist i større eller mindre grad når kommunene forsøker å få sine budsjetter i balanse. Dette vil også gi bedre trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet for de ansatte og på denne måten kunne oppfylle intensjonene som følger med de statlige bevilgningene.

INP ønsker at staten skal ha overordnet ansvar for helse, omsorg, transport, infrastruktur og utdanning. Det er bare på denne måten at man ansvarliggjør den styrende regjering for å ta hånd om disse tilbudene til samfunnet.