Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

INP vil ha en gjennomgang av konsulentbruken.
Vi mener at mange av oppdragene som gis til konsulenter i stedet kan utføres av sisteårsstudenter ved universiteter og høyskoler innen ulike fag. Disse er allerede finansiert av fellesskapet. Professorer, forskere og forelesere kan ha rollen med å kvalitetssikre oppdragene. Studentene kan gis studiepoeng for slikt arbeid.