Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

INP vil ha en gjennomgang av alle former for lønn og godtgjørelser innen stat, fylke og kommune, samt foretak med betydelig offentlig eierandel.

  • Median inntekt Norge er ca. 500 000. Dette omfatter alle sysselsatte i offentlig og privat sektor.
  • Minstepensjon for enslige er rundt 182 000 kr.
  • Kravet til Inntekt for familiegjenforening er ca. 270 000 som da logisk sett skal dekke utgifter til minst 2-3 mennesker, ofte flere.
  • En lærer med masterutdanning har en startlønn rundt 500 000.
  • En sykepleier med 10 års ansiennitet har omtrent det samme.
  • En typisk fagarbeider ligger noe under medianen, mens eksempelvis ingeniører og økonomer ligger noe over med 600 000 til 800 000.

En «junior» minister i Regjeringen har derimot 1, 4 millioner kr, nesten 3 ganger medianen. Stortingsrepresentanter har rundt 2 ganger medianen, ca. 1 million. Vi har også inntrykk av at flere og flere ledere innen etater, kommuner og fylker har oppnådd dette nivået. INP har ikke et endelig forslag, men mener at et system hvor median inntekt blir grunnkompensasjon for alle politikere og ledere inne det offentlige. I tillegg utarbeides et system for tillegg ut fra den funksjonen man utfører.

Grunnkompensasjonen vil bli basis for pensjonsberegning og lønn ved fravær, som ferie eller sykdom.

Alle politikere og ledere i offentlig sektor skal ha samme pensjonsordning, reise- og andre vederlagsordninger som alle andre ansatte som er finansiert av fellesskapet.

Forrige B1 Folkeavstemminger
Neste B3 Konsulentbruk i det offentlige