Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

INP ønsker å se på dagens struktur innen landets byråkrati.

Vi anerkjenner at mye av vårt byråkrati er etablert for å kunne gjennomføre og effektivisere regler, forskrifter og direktiver som er et resultat av EØS/ESA avtaleverket. Dagens norske byråkrati har besatt dobbelt så mange stillinger, sammenlignet med Sverige som har dobbelt så høy befolkning.

Det er mange alternative bruksområder for disse stillingene eller den kapitalen vi benytter til disse. INP mener at vi ikke trenger så mange stillinger for å betjene befolkningsmassen.

Dagens eksisterende byråkrati er et tungt og vanskelig subjekt å jobbe opp mot. Befolkningen finner ikke svar og bruker mye tid på å få disse innen byråkratiet, det kan til tider virke som det er en beslutningsvegring i byråkratiet. Dette vitner om dårlig gjennomtenkte arbeidsinstrukser, noe som bør revideres. For å forenkle vårt byråkrati, så har vi store muligheter innen digitalisering og utvikling av nye og fremtidsrettede løsninger.