Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

B1 Folkeavstemminger

INP vil kreve at det avholdes folkeavstemminger i saker som i vesentlig grad berører Norges rett til å bestemme over sine egne ressurser. I nyere tid har det blitt avholdt to folkeavstemminger, begge angående EU-medlemskap. Begge gangene ble resultatet at folket gikk mot den politiske adelen som ville ha Norge fullt inn i EU.

INP vil at folkeavstemminger skal benyttes i alle saker hvor Norge gir fra seg selvbestemmelse. Av aktuelle saker vil vi nevne tilslutning til EUs energibyrå ACER der folkeopinionen helt klart er imot stortingsflertallet.

Neste B2 Lønninger og godtgjørelser i det offentlige