Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

B1 Folkeavstemminger

INP vil kreve at det avholdes folkeavstemminger i saker som i vesentlig grad berører Norges rett til å bestemme over sine egne ressurser. I nyere tid har det blitt avholdt to folkeavstemminger, begge angående EU-medlemskap. Begge gangene ble resultatet at folket gikk mot den politiske adelen som ville ha Norge fullt inn i EU.

INP vil at folkeavstemminger skal benyttes i alle saker hvor Norge gir fra seg selvbestemmelse. Av aktuelle saker vil vi nevne tilslutning til EUs energibyrå ACER der folkeopinionen helt klart er imot stortingsflertallet.