Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

A4 Videreforedling av norske råvarer

INP mener tiden er inne for å øke andelen av norsk råvareforedling og vil støtte initiativtagere som ønsker å skape moderne videreforedlingsbedrifter, gjerne med kort avstand fra råvareleverandør. INP ønsker å se på økonomiske tiltak for å tilvirke ferdigprodukter innen rikets grenser. Ved å innføre kompensasjonstiltak og tilskuddsordninger, vil man kunne etablere videreforedlingsbedrifter i distriktene der hvor råvarene er. Like viktig er det å støtte investeringer innen effektivisering, teknologi, merkevarebygging og markedsføring, spesielt med tanke på eksport.

INP ser det absurde i at norske råvarer, kanskje spesielt sjømat, i stor grad fraktes til lavkostland i Europa og andre verdensdeler for videreforedling, for deretter å fraktes tilbake til vårt eget nærmarked for salg. Dette vil gi en gevinst i form av investeringer, nye arbeidsplasser, mindre ressursbruk og et redusert miljøavtrykk.

INP vil også jobbe for å avdekke hvilke produkter vi kan videreforedle i Norge basert på utenlandske råvarer ut over det vi gjør i dag. Dette har også sammenheng med viktigheten av selvforsyningsgraden av samfunnskritiske produkter om leverandører rundt oss skulle svikte. Et eksempel kan være å produsere flere medisiner i Norge og basere seg på å ha råvarelager for slik produksjon ut over ordinært forbruk.

INP ønsker også å åpne for tilskuddsordninger for videreforedling av råstoffer fra landbruk og skogbruk, hvor det må tilrettelegges for å etablere arbeidsplasser i nærheten av råvareprodusentene. Det er god kommunepolitikk å aktivt tiltrekke seg industri og næring ved å ha tilgjengelige arealer og legge til rette for utvikling og videreutvikling av lokal videreforedlingsindustri.