Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

A13 Finansindustrien

INP ser med bekymring på den finansielle situasjonen i privatmarkedet. Vi har et høyt nivå på privatgjeld, og mange får dermed store utfordringer ved renteendringer. Dagens gjeldsregister er et godt steg på vei i riktig retning, og man bør se på hvordan vi kan sikre alle parter bedre. Den norske stat sitter tungt inne i bankbransjen etter forrige finanskrise, og skal bruke sin aksjekontroll innen disse selskapene til å bremse den negative utviklingen med høyt utlånsnivå.

Vi mener at staten skal fortsette å bruke Norges bank for å opprettholde et fornuftig rentenivå, dette skal og bør være forutsigbart, for både privatkunder og bedrifter. I tillegg skal det stilles krav ved enhver bedrift hvor staten innehar andeler eller majoritet at bedriftens ledelse og styre skal vise sterkt måtehold i sine lønns- og arbeidsvilkår.